ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Sahibi

Atatürk Araştırma Merkezi Adına

Prof. Dr. Yüksel Özgen

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE yozgen@ayk.gov.tr

Doç. Dr. Güner DOĞAN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE gu.dogan@gmail.com

Prof. Dr. Ahmet ÖZCAN

Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü-Ankara/TÜRKİYE ahmet.ozcan@kho.msu.edu.tr

Prof. Dr. Arshi KHAN

Aligarh Müslim Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü-Aligarh/HİNDİSTAN arshikhan.ps@amu.ac.in

Prof. Dr. Ayten SEZER ARIĞ

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-Ankara/TÜRKİYE aytens@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Kerim ŞÜKÜROV

Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü-Bakü/AZERBAYCAN shukurovkk@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE mehmethacisalihoglu@gmail.com

Prof. Dr. Selma YEL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü-Ankara/TÜRKİYE selmayel@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Sevtap DEMİRCİ

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-İstanbul/TÜRKİYE sdemirci@boun.edu.tr

Prof. Dr. Stefano TRINCHESE

Chieti-Pescara “G. D'Annunzio” Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Piane, Ortaçağ ve Modern Araştırmalar Bölümü-Chieti/İTALYA stefano.trinchese@unich.it

Doç. Dr. Esra ÖZSÜER

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü-İstanbul/TÜRKİYE esra.ozsuer@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

Yazı İşleri Müdürü

Ömer ORHAN

Atatürk Araştırma Merkezi - Ankara/TÜRKİYE omerorhan@atam.gov.tr

Editör

Dr. Halit Aytuğ TOKUR

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE h.tokur@atam.gov.tr

Editör Yardımcıları

Orhan İSTANBUL

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE oistanbul@atam.gov.tr

Aynur YAVUZ AKENGİN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE ayavuz@atam.gov.tr

İngilizce Tercüme Koordinatörü

Doç. Dr. Güner DOĞAN

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Çankırı/TÜRKİYE - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tercüme Koordinatörlüğü Ankara/TÜRKİYE gdogan@ayk.gov.tr

İngilizce Terc. Koor. Yrd.

Murat SAYGIN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE m.saygin@atam.gov.tr

 

107. Sayının Hakemleri

Prof. Dr. Belkıs KONAN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ankara/TÜRKİYE bkonan@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü İzmir/TÜRKİYE dilsen.inceerdogan@deu.edu.tr

Prof. Dr. Hakkı Zafer TOPRAK Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İstanbul/TÜRKİYE toprakz@boun.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü İzmir/TÜRKİYE mustafa.sahin@deu.edu.tr

Prof. Dr. Nuray EKŞİ Özyeğin Üniversitesi Nişantepe Kampüsü Hukuk Fakültesi İstanbul/TÜRKİYE nurayeksi@gmail.com

Prof. Dr. Serap TABAK Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Manisa/TÜRKİYE bilge-358@hotmail.com

Prof. Dr. Soyalp TAMÇELİK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ankara/TÜRKİYE t.soyalp@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Şaduman HALICI Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskişehir/TÜRKİYE shalici@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Şerafettin Can ERDEM Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü İstanbul/TÜRKİYE cerdem@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Ankara/TÜRKİYE tfertan@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Umut KARABULUT Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Denizli/TÜRKİYE ukarabulut@pau.edu.tr

Prof. Dr. Vahdettin ENGİN Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü İstanbul/TÜRKİYE vahdettin.engin@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Feyza KURNAZ ŞAHİN Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Afyonkarahisar/TÜRKİYE fsahin@aku.edu.tr

Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Doç. Dr. Murat KÖYLÜ Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Mersin/TÜRKİYE muratkoylu@cag.edu.tr

Doç. Dr. Sibel AKGÜN Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Sakarya/TÜRKİYE sgulcan@sakarya.edu.tr