ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Sahibi

Atatürk Araştırma Merkezi Adına

Doç. Dr. Güner DOĞAN

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Güner DOĞAN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE gu.dogan@gmail.com

Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN

Türk Tarih Kurumu-Ankara/TÜRKİYE yozgen@ayk.gov.tr

Prof. Dr. Arshi KHAN

Aligarh Müslim Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü-Aligarh/HİNDİSTAN arshikhan.ps@amu.ac.in

Prof. Dr. Ayten SEZER ARIĞ

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-Ankara/TÜRKİYE aytens@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Kerim ŞÜKÜROV

Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü-Bakü/AZERBAYCAN shukurovkk@gmail.com

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE mehmethacisalihoglu@gmail.com

Prof. Dr. Selma YEL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü-Ankara/TÜRKİYE selmayel@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Sevtap DEMİRCİ

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-İstanbul/TÜRKİYE sdemirci@boun.edu.tr

Prof. Dr. Stefano TRINCHESE

Chieti-Pescara “G. D'Annunzio” Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Piane, Ortaçağ ve Modern Araştırmalar Bölümü-Chieti/İTALYA stefano.trinchese@unich.it

Doç. Dr. Emre SARAL

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü-Ankara/TÜRKİYE saral@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Esra ÖZSÜER

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü-İstanbul/TÜRKİYE esra.ozsuer@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-İstanbul/TÜRKİYE ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

Yazı İşleri Müdürü

Ömer ORHAN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE omerorhan@atam.gov.tr

Editör

Aynur YAVUZ AKENGİN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE ayavuz@atam.gov.tr

Editör Yardımcıları

Dr. Halit Aytuğ TOKUR

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE h.tokur@atam.gov.tr

Orhan İSTANBUL

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE oistanbul@atam.gov.tr

İngilizce Dil Editörü

Doç. Dr. Güner DOĞAN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE gdogan@ayk.gov.tr

İngilizce Dil Editör Yardımcısı

Murat SAYGIN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Başkanlığı-Ankara/TÜRKİYE m.saygin@atam.gov.tr