ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının süreli, hakemli akademik yayını olan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, yayın hayatına 1984 yılında başlamıştır. Başlangıçta yılda üç sayı (Mart-Temmuz-Kasım) yayımlanan Dergi, 2015 yılından itibaren Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaya devam etmektedir.

SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ve EBSCO Historical Abstracts tarafından taranan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesince 2016 yılı, 93. sayısından itibaren veri tabanına alınarak TrDizin’de dizinlenmeye başlamıştır. Matbu olarak basılan Derginin tüm sayılarına web sayfası (atamdergi.gov.tr) ve DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/aamd) üzerinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Amaç ve Kapsam

Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk ve dünya tarihi kapsamındaki konular çerçevesinde, Türkiye tarihi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin bilgi ve belgelerle ilgili bilimsel araştırma ve çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşmayı amaç edinmektedir.

Sosyal ve beşerî bilimler alanında yayın yapan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi; 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler ile Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin konulara ağırlık veren yakın dönem tarih dergisidir. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ele aldığı konulara dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün araştırma makalelerine yer veren hakemli bir dergidir.