ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

-Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, hakemli bir dergidir.

-Dergide akademik nitelikte, bilimsel çalışmalara yer verilir.

-Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde diğer dillerde yazılmış makalelere de yer verilebilir.

-Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak dergi editörlüğünce ön değerlendirmeye tabi tutulur.

-Bir makalenin hakeme gönderilip gönderilmeyeceği, gönderilmesine karar verildiği takdirde hangi hakeme gönderileceği Yayın Kurulunca belirlenir. 

-Makale değerlendirme sürecinde dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılır.

-Dergi, Açık Erişim* (Open Access) politikasını takip eder; Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkelerinde (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) açıklanan yönergelere uyar.

-Dergideki makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanır.

-Dergiye gönderilen makaleler intihal programından (https://intihal.net/) geçirilerek benzerlik oranı tespit edilir. Benzerlik oranı %20’den yüksek çıkan makaleler;

1-Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir
2- Editör tarafından ret işlemi gerçekleştirilebilir
3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir

-Bir sayıda aynı yazarın birden fazla makalesi yer almayacağı gibi aynı yazarın iki sayı üst üste makalesi de (dizi makale değilse) yer almaz.

-Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Committee on Publication Ethics (COPE) / Yayın Etiği Komitesi tarafından açık erişimde yayımladığı kılavuzlar ve politikalar ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi doğrultusunda yayın yapar.

-Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, uluslararası dizinlerde yer almak için politikalar geliştirir.

 

*Derginin tüm sayıları 2016 yılından beri açık erişimdedir.