ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Feridun Ergin

Anahtar Kelimeler: 1. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi

Özet

Osmanlı devleti ile İtiliaf devletleri arasında imzalanan antlaşmadır. 30 Ekim 1918'de imzalanmıştır.