ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Gülseren Akalın

Anahtar Kelimeler: Başkumandanlık Kanunu, Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı, TBMM, hitabet

Özet

Bu yazıda, 5 Ağustos 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Başkumandanlık Kanunu'nun uzatılma süreleri hakkında bilgi verilmekte, 20 Temmuz 1922'de dördüncü kez uzatılması sırasında Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın, Meclis'te yaptığı konuşma ve bu konuşmaya dayanak oluşturan, kendi kaleminden çıkmış orijinal ön hazırlık notları sunulmaktadır.