ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Utkan Kocatürk

Anahtar Kelimeler: Reform, Eğitim, Üniversite, Atatürk

Özet

Yükseköğretim gençliğinin millî şuura sahip ve modern kültürlü olarak yetişmesi Atatürk'ün amacı idi. Bilim sahasında verilecek savaş, Darülfünunu doğulu renginden kurtarmak, onu araştırmaya yönelik millî bir kurum haline getirmekti. Bu sebepledir ki Türk İnkılâbı'nm başarılmasından sonra İstanbul Darülfünunu'nu gerek öğretim gerekse teşkilât yönünden modernleştirmek, ona millî ve batılı üniversite niteliği kazandırmak hem amaç hem ihtiyaç olarak belirmişti. İstanbul Darülfünunu'nda yapılacak reform hakkında tetkiklerde bulunarak rapor hazırlamak üzere 1931 yılında, Cenevre Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof, Albert Malche, hükümet tarafından Türkiye'ye davet edildi.