ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Mehmet Kazım Orbay

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Anı

Özet

İstiklâl Savaşı komutanlarından olan Kâzım Orbay (1886-1964) Cumhuriyet döneminde de Üçüncü Ordu Müfettişliği, Askerî Şura Üyeliği, Genelkurmay Başkanlığı ve Kurucu Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Gerek Kurtuluş Savaşında gerekse onu izleyen devredeki askerî başarıları sebebiyle Atatürk'ün takdir ve sevgisini kazanan orgeneral Orbay'ın -kendi elyazısyla- iki değerli hatırasını ilk defa olarak yayımlıyoruz.