ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Necati Fahri Taş

Anahtar Kelimeler: Mondros Mütarekesi, Anadolu, Birinci Dünya Savaşı

Özet

Yirminci asrın ilk çeyreğinde İtilâf devletleri tarafından Osmanlı topraklarının nasıl paylaşılmak istendiği, Paris ve Londra Konferansında nasıl ele alındığı değerlendirilmeğe çalışılacaktır. Emperyalist devletlerin, Türk topraklarını paylaşmak için masaya yatırdıkları günlerde Meville Johns, bu hususta bir çok konferans vererek meseleyi ele almış ve konferans metinlerini daha sonra yayınlamıştır.