ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Mustafa Budak

Anahtar Kelimeler: Mondros Mütarekesi, Kuzeybatı İran, 9. Ordu

Özet

Mondros Mütarekesi'nin 11. Maddesi Kuzeybatı İran'dan Osmanlf askerlerinin 1914 öncesi sınırlara çekilmesini öngörmektedir. Bu çalışmada gerek Mondros Mütarekesi öncesinde, gerekse sonrasında 9. Ordunun Kuzeybatı İran'daki durumu ve bu bölgenin boşaltılması İncelenmektedir.