ISSN: 1011-727X
e-ISSN: 2667-5420

Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Tescil Andlaşması: Lozan

Sadık Tural

Sayı: Mart 2003, Cilt XIX - Sayı 55 Sayfalar: 1-16
0 441

Kurtuluş Savaşı Sırasında Kurulması Düşünülen Rum-Ermeni Konfederasyonu

Bige Sükan Yavuz

Sayı: Mart 2003, Cilt XIX - Sayı 55 Sayfalar: 17-40
0 643

Türkiye Cumhuriyetinin İlânı

Hamza Eroğlu

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 435-456
0 2547

Atatürk ve Cumhuriyet

İsmet Giritli

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 457-466
0 2199

Cumhuriyetin İlânı ve Rejim Olarak Eğitime Katkıları

Yücel Özkaya

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 471-481
0 400

Cumhuriyetin İlânında Emeği Geçenler

Edip Semih Yalçın

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 673-704
0 603

Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı

Neşe Çetinoğlu

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 803-813
0 488

Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye’de Cumhuriyet

Hüseyin Tosun

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 815-875
0 565

Cumhuriyetin 80. Yılında Atatürkçü Düşünce ve Hukukta Durum Tespiti

Sulhi Dönmezler

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 419-433
0 448

Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji

Mübahat Türker Küyel

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 521-552
0 654

Cumhuriyet’in 80. Yılında Atatürk ve Ulusallıktan Evrenselliği Türk Kadını

Taciser Onuk

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 553-563
0 399

Cumhuriyetin Anlamı, Önemi ve Milletimize Kazandırdıkları

Utkan Kocatürk

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 467-469
0 1149

Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu

Tülin Günşen İçli

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 583-595
0 1769

Lozan’dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol

Ahmet Özgiray

Sayı: Temmuz 2003, Cilt XIX - Sayı 56 Sayfalar: 597-608
0 424

Atatürk’ün Tokat Gezileri

Abdullah İlgazi

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 107-158
0 614

Türkiye’de Demokrasinin Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış

Hüseyin Tosun

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 187-234
0 1430

1923-1952 Arası Türk-Bulgar İlişkileri Ve 1950-1951 Yıllarında Muğla Vilâyetine İskân Edilen Bulgaristan Muhacirleri

Bayram Akça

Sayı: Mart 2002, Cilt XVIII - Sayı 52 Sayfalar: 249-263
0 1061

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’DE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (1939-1945)

NADİR YURTOĞLU

Sayı: Mayıs 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 105 Sayfalar: 179-224 DOI: 10.33419/aamd.1114152
2856 812

Bir Cumhuriyet Aydını: Cihad Baban’ın Gazeteciliği ve Siyasal Yaşamı

BİLAL ALTAN

Sayı: Kasım 2022, Cilt XXXVIII - Sayı 106 Sayfalar: 651-698 DOI: 10.33419/aamd.1195915
1760 564

1930 İSTANBUL BELEDİYE SEÇİMLERİ

AHMET GÜLEN

Sayı: Mayıs 2023, Cilt XXXIX - Sayı 107 Sayfalar: 177-210 DOI: 10.33419/aamd.1301518
4187 645